The Login House

Nasze serwisy - EGB aukcja online

EGB aukcja online

Aplikacja internetowa

Aukcja długów on-line dla firmy EGB Investments SA. Aukcje są skierowane do wąskiej grupy klientów, którzy kupują długi, takie jak kredyty lub mandaty drogowe.

Klient

EGB Investments jest firmą, która zajmuje się odzyskiwaniem długów, jest jedną z większych tego typu firm w Polsce.

Opis

Aukcja jest przeprowadzana w czasie rzeczywistym co pozwala na bezpośrednią obserwację ruchu konkurentów.

Technologia

LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)
XHTML, CSS, Java Script